2014 m

I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  prie tarpinių finansinių ataskaitų pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. kovo 31 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2014 m. kovo 31 d. 

II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. birželio 30 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2014 m. birželio 30 d.

Aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2014 m. birželio 30 d.

III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 204 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2014 m. rugsėjo 30 d.

Aiškinamasis raštas prie tarpinių finansų ataskaitų pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d. 

2014 m. metinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m.gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis