I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 I ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2016 I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2016 m I ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasi raštas 2016 m. I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m I ketvirtis

II ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

METINĖS ATASKAITOS

2016 m informacija pagal veiklos segmentus

Atsargų vertės pasikeitimas 2016-12-31

Finansavimo sumos ir jų pokyčiai

finansinės būklės ataskaita 2016-12-31

pinigų srautų ataskaita 2016-12-31

veiklos rezultatų ataskaita 2016-12-31

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas