Finansinės ataskaitos kovo 31 dienai

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų

Finansinių  ataskaitų aiškinamasis raštas 

Finansavimo sumos pagal šaltinį 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės ataskaitos kovo birželio 31 dienai

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

Finansinė ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės ataskaitos gruodžio  31 dienai

Finansinės  ataskaitos