Valstybinių egzaminų rezultatų analizė

2015 m. I pusmečio ir VBE analizė

2015 VBE lyginamoji analizė

2016 m. I pusmečio ir VBE analizė

2016 VBE rezultatų lyginamoji analizė

2017 m.  I pusmečio ir VBE  analizė

2017  VBE rezultatų lyginamoji analizė

2015-2017 m.m VBE palyginimas

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 2016-2018

Mokyklinių egzaminų rezultatų analizė

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai 2015-2017

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai 2018 m.

PUPP rezultatų analizė

2015-2017 m. m. PUPP rezultatai

Mokymosi pažangos ir PUPP koreliacija

PUPP rezultatai 2016-2018