2016 metai organizuotos Tėvų ir mokinių apklausos NMVA.

Apklausos būdu išsiaiškintos probleminės sritys ir įsivertinimo grupė nutarė rengti mokinių ir mokytojų apklausas –  Mokyklos kultūra. Naudotasi  IQESonline instrumentu

Apklausos pavadinimas Pakviestų respondentų skaičius Dalyvavo apklausoje

Tėvų/globėjų apklausa NMVA

40

40 (16 per prieigos kodą, 24 išdalintas klausimynas)
Mokinių apklausa NMVA

77

77 (per prieigos kodą)
Mokytojų apklausa – Mokyklos kultūra

23

23 (per prieigos kodą)
Mokinių apklausa – Mokyklos kultūra

87

87(per prieigos kodą)

Aukščiausios vertės 2016 

Žemiausios vertės 2016

Įsivertinimo apklausų ataskaitos

Mokinių apklausa NMVA-2016

vų ar globėjų apklausa NMVA-2016

Mokytojų apklausa 2016

Mokinių apklausa 2016