Rima Blikertienė

Direktorė

2 vadybinė kategorija

Stasė Masilionienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

2 vadybinė kategorija

Gintautas Balkelis

Ūkio dalies vedėjas