Darbo tvarkos taisyklės

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

Mokytojo pareigybės aprašymas