Eil. Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Milda Verseckienė

Pradinės klasės

vyr. mokytoja

 

Matematika

vyr. mokytoja

2.

Irena Bagdanavičienė

Pradinės klasės

vyr. mokytoja

3.

Danutė Kasperavičienė

Pradinės klasės

vyr. mokytoja

 4.

Lina Verseckienė Pradinės klasės mokytoja

5.

Regina Sindaravičienė

Lietuvių kalba

vyr. mokytoja

6.

Nijolė Česnulevičienė

Lietuvių kalba

vyr. mokytoja

 

Geografija

mokytoja metodininkė

7.

Daiva Žilionienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

 

Informacinės technologijos

vyr. mokytoja

8.

Jelena Andrulionienė

Vokiečių kalba

vyr. mokytoja

 

Rusų kalba

vyr. mokytoja

9.

Rita Ribačiauskienė

Rusų kalba

vyr. mokytoja

 

Technologijos

vyr. mokytoja

10.

Aldona Krikvienė

Anglų kalba

vyr.mokytoja

11.

Galina Loiba

Prancūzų kalba

mokytoja metodininkė

12.

Vida Česnulevičienė

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

13.

Regina Lazauskienė

Matematika

vyr. mokytoja

14.

Gintaras Batutis

Matematika

vyr. mokytojas

 

Informacinės technologijos

vyr. mokytojas

15.

Aldona Aniulienė

Biologija

mokytoja metodininkė

16.

Vida Kasperavičiūtė

Chemija

vyr. mokytoja

17.

Kęstutis Andrulionis

Istorija

vyr. mokytojas

18.

Vydas Kasperavičius

Dailė

mokytojas metodininkas

 

Etika

vyr. mokytojas 

19.

Virginija Virmauskienė

Tikyba

vyr. mokytoja

20.

Gražina Kulbickienė

Muzika

vyr. mokytoja

21.

Karolina Danguolė Jarmalovič

Technologijos

vyr. mokytoja

22.

Eimantas Masilionis

Kūno kultūra

vyr. mokytojas

  1.  
Danutė Budrevičienė Istorija, žmogaus sauga vyr. mokytoja
24.  Jonas Monkevičius Fizika vyr. mokytojas