Eil. Nr. Mokytojo vardas ir pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija
1. Milda Verseckienė Pradinės klasės vyr. mokytoja
  Matematika vyr. mokytoja
2. Vida Matkevičienė Pradinės klasės
Biologija
vyr. mokytoja
3. Danutė Kasperavičienė Pradinės klasės vyr. mokytoja
 4. Lina Verseckienė Pradinės klasės mokytoja
5. Nijolė Česnulevičienė Lietuvių kalba vyr. mokytoja
  Geografija mokytoja metodininkė
6. Daiva Žilionienė Lietuvių kalba mokytoja metodininkė
  Informacinės technologijos vyr. mokytoja
7. Jelena Andrulionienė Vokiečių kalba vyr. mokytoja
  Rusų kalba vyr. mokytoja
8. Rita Ribačiauskienė Rusų kalba vyr. mokytoja
  Technologijos vyr. mokytoja
9. Aldona Krikvienė Anglų kalba vyr.mokytoja
10. Vida Česnulevičienė Anglų kalba mokytoja metodininkė
11. Regina Lazauskienė Matematika vyr. mokytoja
12. Gintaras Batutis Matematika vyr. mokytojas
  Informacinės technologijos vyr. mokytojas
13. Vida Kasperavičiūtė Chemija vyr. mokytoja
14. Kęstutis Andrulionis Istorija vyr. mokytojas
15. Vydas Kasperavičius Dailė mokytojas metodininkas
  Etika vyr. mokytojas 
16. Virginija Virmauskienė Tikyba vyr. mokytoja
17. Gražina Kulbickienė Muzika vyr. mokytoja
18. Eimantas Masilionis Kūno kultūra
Technologijos
vyr. mokytojas
19.   Danutė Budrevičienė Istorija,
žmogaus sauga
vyr. mokytoja
20.  Valdas Riaubys Fizika vyr. mokytojas