Kalbų ir socialinių mokslų metodinė grupė

Grupės pirmininkė  Daiva Žilionienė,
lietuvių  kalbos mokytoja

Lietuvių kalbos mokytojos Stasė Masilionienė
Nijolė Česnulevičienė
( ir geografijos mokytoja)
Regina Sindaravičienė
Anglų kalbos mokytojos Vida Česnulevičienė
Aldona Krikvienė
Prancūzų kalbos mokytoja Galina Loiba
Rusų kalbos mokytojos Rita Ribačiauskienė
Jelena Andrulionienė
(ir vokiečių kalbos)
Istorijos mokytojai Danutė Budrevičienė
Kęstutis Andrulionis

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Grupės pirmininkė  Vida Kasperavičiūtė

matematikos mokytoja

Matematikos mokytojai

 

 

Gintaras Batutis
Milda Verseckienė
Regina Lazauskienė,
Biologijos mokytoja Aldona Aniulienė
Informacinių technologijų mokytoja Daiva Žilionienė
Fizikos mokytojas  Jonas Monkevičius

Menų, technologijų, kūno kultūros ir dorinio ugdymo metodinė grupė

Grupės pirmininkė  Rita Ribačiauskienė,
technologijų mokytoja

Technologijų mokytoja Karolina Danguolė Jarmalovič
Dailės ir etikos mokytojas Kasperavičius Vydas
Kūno kultūros mokytojas Eimantas Masilionis
Tikybos mokytoja Virginija Virmauskienė
Muzikos mokytoja Gražina Kulbickienė

Pradinių klasių metodinė grupė

Grupės pirmininkė  Milda Verseckienė

Pradinių klasių mokytojos Danutė Kasperavičienė
Lina Verseckienė
Irena Bagdanavičienė

Klasių vadovų metodinė grupė

Grupės pirmininkė  Vitalija Jeliniauskienė,
IIIG kl. auklėtoja

Jelena Andrulionienė, 5- 6 kl. auklėtoja

Rita Ribačiauskienė, 7 kl. auklėtoja

Daiva Žilionienė, 8 kl. auklėtoja

Regina Sindaravičienė, IG kl. auklėtoja

Gražina Kulbickienė, IIG kl. auklėtoja

Nijolė Česnulevičienė, IVG kl. auklėtoja