Kalbų ir socialinių mokslų metodinė grupė

Grupės pirmininkė  Danutė Budrevičienė,
istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja

Lietuvių kalbos mokytojos Stasė Masilionienė
Nijolė Česnulevičienė
( ir geografijos mokytoja)
Daiva Žilionienė
Anglų kalbos mokytojos Vida Česnulevičienė
Aldona Krikvienė
Rusų kalbos mokytojos Rita Ribačiauskienė
Jelena Andrulionienė
(ir vokiečių kalbos)
Istorijos mokytojas Kęstutis Andrulionis
Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Grupės pirmininkė  Vida Kasperavičiūtė,
chemijos mokytoja

Matematikos mokytojai

 

 

Gintaras Batutis
Milda Verseckienė
Regina Lazauskienė,
Biologijos mokytoja Vida Matkevičienė
Menų, technologijų, kūno kultūros ir dorinio ugdymo metodinė grupė

Grupės pirmininkė  Rita Ribačiauskienė,
technologijų mokytoja

Dailės ir etikos mokytojas Kasperavičius Vydas
Kūno kultūros ir
 technologijų mokytojas
Eimantas Masilionis
Tikybos mokytoja Virginija Virmauskienė
Muzikos mokytoja Gražina Kulbickienė
Pradinių klasių metodinė grupė

Grupės pirmininkė  Milda Verseckienė

Pradinių klasių mokytojos Danutė Kasperavičienė
Lina Verseckienė
Vida Matkevičienė
Klasių vadovų metodinė grupė

Grupės pirmininkė  Vitalija Jeliniauskienė,
IIIG kl. auklėtoja

Jelena Andrulionienė, 7-8 kl. auklėtoja

Rita Ribačiauskienė, IG kl. auklėtoja

Daiva Žilionienė, IIG kl. auklėtoja

Gražina Kulbickienė, IIIG  ir IVG kl. auklėtoja

Nijolė Česnulevičienė, 6 kl. auklėtoja 

Vitalija Jeliniauskienė, 5 kl. auklėtoja