Bibliotekos fondo apsaugos nuostatai

Bibliotekos skaityklos bendrieji nuostatai

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Aprūpinimo vadovėliais tvarka