Mokyklos pažanga

Ugdymosi pasiekimai

2017-2018 ir 2018-2019 m.m. I pusmečių rezultatų palyginimo lentelė

 

  Ugdymosi pasiekimai 2015-2017 m. 

Pokytis

+  –

+

+   –

+

Metai Mokinių skaičius

Nepatenkinamas

pasiekimų lygis

(1-3)

Patenkinamas pasiekimų lygis

(4-5)

Pagrindinis pasiekimų lygis

(6-8)

Aukštesnysis pasiekimų lygis  (9-10)

2015 m. 174 0  117 (67,24%)  42 (24,13%)   16 (9,19%) 
2016 m. 163 1 (0,61%) 101 (61,96%) 49 (30,06%)   12 (7,36%) 
2017 m. 155  1 (0,6%)  97 (62,58%)  44 (28,38%)   13 (8,38%)

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos vieta žurnalo ,,Veidas“ reitingų lentelėje 

Mokykla/metai/vieta

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazija

 

228

 

79

 

290

 

259

 

236

   Nuo 2014 iki 2015 metų gimnazijos reitingai pakilo 31 pozicija reitingų lentelėje.

  Nuo 2015 iki 2016 metų gimnazijos reitingai pakilo 23 pozicijomis reitingų lentelėje.

                                   Gimnazija pateko į pažangą padariusių gimnazijų grupę.

Egzaminų rezultatai

Standartizuoti testai

Mokymo(si) pasiekimai

Konkursai, olimpiados