Metodinės tarybos sudėtis

Stasė Masilionienė, direktorės pavaduotoja ugdymui – metodinės tarybos pirmininkė

Nariai:

Daiva Žilionienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Regina Lazauskienė, matematikos vyresnioji mokytoja, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Rita Ribačiauskienė, technologijų vyresnioji mokytoja, menų, technologijų, kūno kultūros ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;

Milda Verseckienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;

Karolina Danguolė Jarmalovič, technologijų vyresnioji  mokytoja, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.