2017 m. mokiniai ir tėvai dalyvavo NMVA apklausoje.

Atliktas platusis įsivertinimas (IQESonline instrumetas). Nustatytos aukščiausios  ir žemiausios  vertės.

Aukščiausios vertės

Žemiausios vertės

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 3,3 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais 2,3
2.2.2. Ugdymo(-si) organizavimas 3,2 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 2,5
2.1.1. Ugdymo(-si) tikslai 3,2 2.3.1. Mokymasis 2,6
4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 3,2 2.4.2. Mokinių įsivertinimas 2,6
4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 3,2 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 2,6

Įsivertinimo grupė nutarė pasinaudoti IQESonline instrumentais:

Mokinių apklausa apie ugdymą ir mokymąsi,
Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę ,
Mokytojų apklausa apie mokyklos ir mokymo kokybę.

2017 m-aukščiausios vertės

2017 m-žemiausios vertės

Įsivertinimo apklausų ataskaitos

Platusis įsivertinimas-2017

vų apklausa NMVA-2017

Mokiniu apklausa NMVA-2017

Mokiniu apklausa-ugdymas ir mokymasis

Mokytojų apklausa apie mokyklos ir mokymo kokybę

vų ar globėjų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę