Gruodžio 6 d. gimnazijoje ne visos pamokos buvo tradicinės. Laukdami Didžiųjų metų švenčių susirinkome į kasmetinį adventinį renginį.
Gimnazijos bendruomenė dalyvavo Onuškio bažnyčioje vykusiose Šv. Mišiose, kurias aukojo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas. Po Šv. Mišių gimnazijos aktų salėje vyko adventinė popietė ,,Atverkime širdis gerumui“. Tai mokytojų ir mokinių parengta pamoka – koncertas.